Historik

Teknikens Hus i Luleå invigdes den 27 maj 1988 som ett av Sveriges första science center. Då hade planeringsarbetet pågått i närmare nio år. Idén till Teknikens Hus föddes inom dåvarande Högskolan i Luleå, som kom att stå fadder till hela projektet. Efter flera års arbete för att säkra finansieringen kunde byggnadsarbetena påbörjas 1987.
I maj 1988 kunde så dörrarna öppna för nyfikna i alla åldrar.

2008, vid 20-årsjubiléet, dokumenterade Student-TV evenemanget, från morgon till kväll.