Nätverk för science center

Grafisk illustration till nätverk för science centersScience center i Sverige, Norden och världen är organiserade i nätverk. Nätverkens syfte är att tillvarata gemensamma intressen gentemot makthavare lokalt och nationellt och att utbyta erfarenheter och idéer.

Teknikens Hus har en stark ställning och gott renommé såväl nationellt som internationellt. 2005 röstade kollegor vid världskongressen för science center i Rio de Janeiro fram Teknikens Hus till Världens bästa lilla science center.

Svenska Science Center FSSC >>
Nordiskt Science Center Förbund NSCF >>
European Network of Science Centres and Museums ECSITE >>
Association of Science Technology Centres ASTC >>
Asia Pacific Network of Science & Technology Centres ASPAC >>