Styrelse

2015 års styrelse för Stiftelsen Teknikens Hus består av representanter för de ursprungliga stiftarna
samt en representant för Norrbottens läns landsting.

Luleå tekniska universitet
Erik Höglund, styrelseordförande

Luleå kommun
Carina Sammeli , ledamot

SSAB
Jonna Barsk, ledamot

LKAB
Frank Hojem, ledamot

Kommunförbundet Norrbotten
Britt-Marie Loggert-Andrén, ledamot

Norrbottens läns landsting
Anna Lindberg, ledamot