Teknikens Hus vinner kvalitetsligan

TeknikenHus vinner kvalitetsligan för sjätte året i rad

TeknikenHus vinner kvalitetsligan för sjunde året i rad

Sveriges bästa science center i Skolverkets årliga kvalitetsmätning 2016

För sjunde året i rad rankas Teknikens Hus i Luleå högst i den kvalitetsmätning som Skolverket gör av Sveriges science center, inför fördelningen av statsanslaget. Med 35 av 40 möjliga poäng är Teknikens Hus i topp tillsammans med Navet Science Center i Borås.

Science centret i Luleå topprankas för sitt sätt att skapa förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap och är det enda science centret i bedömningen med högsta poäng i den kategorin.

Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center:
-    Lägger vikt vid att barns och elevers lärande  stimuleras.
-    Anlägger genusperspektiv.
-    Kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer.
-    Bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder
och material.
-    Samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center.
-    Skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap.
-    Kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn.
-    Stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Mer om Skolverkets bedömning >>