Vetenskapligt råd

Hösten 2010 skapades Teknikens Hus vetenskapliga råd. Det består av företrädare för forskning vid Luleå tekniska universitet, inom olika områden. Det vetenskapliga rådet ska  säkerställa vetenskaplig grund i all verksamhet; såväl utställningar som program och skolprogram.

Det vetenskapliga rådet är utsett av rektorsämbetet vid Luleå tekniska universitet och består av följande ledamöter:

Teknikvetenskap och matematik
Universitetslektor Joakim Lundgren

System- och rymdteknik
Professor Peter Parnes

Samhällsbyggnad och naturresurser
Professor Johan Ingri

Konst, kommunikation och lärande
Professor Eva Alerby

Hälsovetenskap
Professor Siv Söderberg

Ekonomi, teknik och samhälle
Professor Mats Westerberg