Testa hemma

Gör egna såpbubblor Teknikens Hus

Gör din egen såpbubbleblandning och pröva hemma

Vill du testa och experimentera hemma eller i skolan?

På den här sidan finns beskrivningar på experiment och annat som du kan göra med enkla material.

Musikinstrument
Handskofon >>
Maracas >>
Muggtelefon >>
Regnstav >>
Visslare >>
Glasspinnetutare >>

Origami – papperskonst
Vik en gris >>
Vik en hund >>
Vik en groda >>
Vik en svan >>