Skogsstipendier

Skogsstipendier från Baltiska fonden 2016

Ansök senast 14 oktober!

Baltiska fondens skogsstipendier 2016
Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med Teknikens Hus kommer Baltiska fonden i år att dela ut fyra stipendium på vardera 15 000 kr. Stipendiet är skattebefriat och går till en grupp av pedagoger vilka planerar eller har genomfört ett arbete med elever som är förenligt med Baltiska fondens ambition.

Vem kan söka?
Stipendiet kan sökas av en grupp av pedagoger som arbetar i förskola, grundskola eller grundsärskola i Norrbotten, för ett planerat eller genomfört arbete med elever.

Ansök senast 14 oktober
Ansökan ska vara Teknikens Hus tillhanda senast fredag 14 oktober 2016. Ansökan handläggs av Teknikens Hus och beslut om vem som får stipendiet tas av Teknikens Hus verksamhetschef i samråd med Baltiska fonden. Besked lämnas i mitten av november 2016. Stipendieutdelningen äger rum torsdag eftermiddag den 1 december 2016 i Teknikens Hus.

Ansökan (max två A4-sidor) ska innehålla:
– Projekttitel
– Innehåll (inklusive mål)
– Förväntat resultat på kort och lång sikt
– Beskrivning av hur arbetet följs upp alternativt utvärderas
– För planerat arbete även tidplan samt budget och finansiering
– Presentation av lärargrupp och förskola/skola, max 1 A4
– Förskolechefs/rektors bedömning av verksamhetens behov och nyttan av projektet
– Kontaktuppgifter

Ladda ner information om skogsstipendierna (pdf) >>

Skicka ansökan till

Post: Teknikens Hus, att: Linda Ökvist Johansson, 971 87 Luleå
E-post: linda.okvist.johansson@teknikenshus.se
Märk kuvertet eller ämnesraden i e-posten med ?Baltiska fonden ansökan?

Mer information

Linda Ökvist-Johansson, Teknikens Hus
E-post: linda.okvist.johansson@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 49 22 03

 

Baltiska fonden logotyp