Lärarfortbildning

Lärarfortbildning i Teknikens Hus

Inspirerande fortbildningsdagar i Teknikens Hus

Funderar du och dina kollegor på fortbildning? Är du rektor och vill erbjuda dina medarbetare inspiration i arbetet med teknik och naturvetenskap i skolan?

Teknikens Hus genomför fortbildningar för verksamma och blivande pedagoger på alla stadier, från förskola till gymnasium. Fortbildningen kan variera i omfattning och metod, allt från enstaka föreläsningar och workshops till poänggivande kurser och även handledning.

Så samla arbetskamraterna, diskutera vad ni behöver och hör av er! Vi skräddarsyr ett upplägg som passar era önskemål.

Kontakta:
David Broström, chef för skola och utbildning
Tfn +46(0)920 49 22 83
david.brostrom@teknikenshus.se