LuTek, Luleålärare i teknik och naturvetenskap

Teknikens Hus, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet fortsätter arbetet med att utveckla LuTek och undervisningen i teknik och naturvetenskap under ytterligare fem år, 2014 – 2019. Inom LuTek finns nätverk där pedagoger inom förskola, grundskola och grundsärskola utbildas, delar erfarenheter, diskuterar, laborerar, reflekterar och tänker tillsammans om teknik och naturvetenskap. Luleå kommun har anställt en NT-utvecklare för att förstärka arbetet inom grundskolans verksamheter. Mer information om målgrupperna finns i menyn till vänster.

Läs mer om LuTek i dokumenten nedan
LuTek projektbeskrivning (pdf) >>
LuTek projektplan, reviderad 150702 (pdf) >>

Ladda ner boken!
De fem första framgångsrika åren med LuTek har sammanfattats i en inspirationsbok,
Tänka tillsammans. Om teknik och naturvetenskap. Vår förhoppning är att andra
som är intresserade av skolutveckling kan dra nytta av vår resa.

Om LuTek
LuTek bildades 2009 och är ett långsiktigt samarbete mellan Teknikens Hus,
Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Syftet är att bidra till att utveckla lärares undervisning i teknik och naturvetenskap för att därigenom öka elevers intresse och kunskaper. Därutöver är det viktigt att främja entreprenöriellt lärande och låta genusperspektivet genomsyra arbetet.

Har du frågor om LuTek? Kontakta
Marianne Nilsson, Teknikens Hus
marianne.nilsson@teknikenshus.se
0920 49 22 07

Logotype LuTekSusann Johansson, Luleå kommun
susann.johansson@skol.lulea.se
0920 45 35 95