RegTek lärarnätverk

RegTek- Regionalt lärarnätverk i teknik och naturvetenskapRegTek_farg_fyrkantig
Teknikens Hus driver lärarnätverket RegTek i sju av Norrbottens kommuner. Nätverket riktar sig till intresserade lärare i grundskolan. Här träffas pedagoger för att fortbildas, inspireras, prata och prova teknik och naturvetenskap utifrån de behov som finns ute på skolorna. Teknikens Hus vill på detta sätt hjälpa till att höja kompetensen hos de deltagande lärarna och i dialog med dessa vara ett stöd för undervisningen i skolan.

I de deltagande kommunerna verkar en eller två kontaktpersoner med ansvar för alla aktiviteter inom nätverket på det lokala planet. Teknikens Hus fungerar även som regional samordnare för nätverket.

I listan till vänster hittar du de deltagande kommunerna. Välj respektive ort för information och kontaktuppgifter.

Har du frågor om RegTek?

Kontakta Tomas Jonsson, utbildare och koordinator
tomas.jonsson@teknikenshus.se tel 0920 ? 49 22 57