Regional teknikkonferens

CETIS_Regionala teknikkonferenser 2016För pedagoger och skolledare i förskola, grundskola och gymnasium

Teknikens Hus Luleå
6 oktober 2016

Centrum för teknik i skolan CETIS har varit ett nationellt centrum i 20 år. Det ska firas med en regional konferensserie under hösten. Den 6 oktober anordnar CETIS vid Linköpings universitet teknikkonferens i Luleå i samarbete med Teknikens Hus och Luleå tekniska universitet.

Konferensen vänder sig till lärare, skolledare och övrig personal som är engagerade i teknikundervisning i förskola, grundsärskola, grundskola och gymnasium. Dagen innehåller föreläsningar, seminarier, workshops och utställningar.

Konferensavgiften är 750 kronor (exkl moms). I avgiften ingår, utöver deltagande i de olika programpunkterna, kaffe och lunch. Anmälan öppnar 10 juni. Håll utkik efter länk här!

Årets fokusområden är:
- teknikens undervisningsrum och lärmiljöer.
- nya starka undervisningsområden.
- det reflekterade görandet.
- undervisning utifrån elevers intressen, behov och erfarenhet.

Regionala teknikkonferenser >>