Världsrymden & klassrummet

Världsrymden och klassrummet - fortbildning om rymden

Kursen riktar sig till nordiska lärare som undervisar i naturvetenskap i grundskolan och arrangeras genom ett nordiskt samarbete mellan Nordic ESERO, Rymdstyrelsen, Skolverket och Teknikens Hus.


Fortbildning för nordiska lärare i grundskolan
hösten 2016, 10 hp
Kursen tar bland annat upp energins flöde från solen, människan i rymden och användning av satelliter, universums uppbyggnad, solsystemets himlakroppar och rörelse i förhållande till varandra. Deltagarna får tillgång till spännande och aktuella resurser och fältsamlingen innehåller många praktiska momenten uppslag som kan användas direkt i klassrummet. Fortbildningen ger stöd för undervisning i enlighet med Lgr 11 och kursplanen i Fysik.


Plats och upplägg
Kursperioden är 8 augusti -  30 december med en fältsamling vid Teknikens Hus 27-30 september 2016. I övrigt är kursen internetbaserad med en hemtentamen som ska beskriva ett undervisningsupplägg som anknyter till kursens innehåll. Undervisningen sker på norska och svenska.


Ansök senast 1 maj 2016

Mer information om kursen samt en länk till ansökningsformuläret finns på Nordic Eseros webbsida >> 
Kursen är kostnadsfri och uppehället under fältsamlingen bekostas av Nordic ESERO. Ett bidrag som ersätter 50 % (max 2 000 NOK) av deltagarens resekostnad ges efter genomförd examen. En terminsavgift till Universitet i Nordland betalas av den enskilda deltagaren (ca 850 NOK).

Esero logotype